Uczenie się przez całe życie

Leonardo da Vinci "JOB SKILLS"


Logo projektu wybrane przez partnerów w trakcie głosowania podczas spotkania w Bułgarii :